facebook twitterbird googleplus reddit

And you yelled at them a couple of hams despite the fact that they are obviously grilled.

Original text:
And you call them steamed hams despite the fact that they are obviously grilled.

8 translations later, Bing and Yandex gives us:

And you yelled at them a couple of hams despite the fact that they are obviously grilled.

Submitted by Bob.

Full Translation:

From English: And you call them steamed hams despite the fact that they are obviously grilled.
From English to Slovak (via Yandex): A budete volať ich dusená šunky, napriek tomu, že oni sú samozrejme na grile.
From Slovak to Vietnamese (via Yandex): Và bạn gọi chúng hấp giăm-bông mặc dù sự thật là họ rõ ràng là nướng.
From Vietnamese to Hebrew (via Bing): אתה קורא להם ירכי Hotel מאודה למרות העובדה כי הם נמצאים ללא ספק בגריל.
From Hebrew to Turkish (via Yandex): Ve haşlanmış jambon onları açıkçası ızgara olmalarına rağmen Ara.
From Turkish to Hungarian (via Bing): És hívjuk őket párolt sonka, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan grillezett.
From Hungarian to Lithuanian (via Yandex): Ir jūs juos vadinate, garo kumpiai, nepaisant to, kad jie, žinoma, yra grilis.
From Lithuanian to Croatian (via Yandex): And you call them steamed hams despite the fact that they are obviously grilled.
From Croatian to Bulgarian (via Bing): И ти викам тях кипнал бутове независимо от факта, че те са очевидно скара.
Back into English (via Yandex): And you yelled at them a couple of hams despite the fact that they are obviously grilled.

Comments